laine
LAAGRITESSE REGISTREERIMINE:

Tel. + 372 55 53 55 78
jana.kuusk@gmail.com
Registreerimisel märkida:
laagri nimetus, lapse nimi ja vanus, lapsevanema nimi, telefon ja e-mail.

LAAGRITE HINNAD

NÄDALA HIND (5 päeva) ON 145.00 eurot
Hind sisaldab kõik laagrimaterjale, meisterdamisetarbeid, toitlustamist 3 korda päevas, laagri juhendajate ja külaliste tasusid,
vajadusel transporti, laagri lõpetamise pidu.

SOODUSHINNAD:
– Lõvimeri lasteaia lapsed 125.00 eurot
– Lõvimeri vilistlased 125.00 eurot
– Eelnevates laagrites osalejad, Tiskre MTÜ liikmed 135.00 eurot
Kui ühest perest osaleb vähemalt kahes laagris rohkem kui üks laps, siis teisele valitud laagrile on soodushind 100.00 eurot.

REGISTREERIMISINFO
Registreerimine laagrisse toimub meili teel: jana.kuusk@gmail.com
Palun registreerimisel kirja panna – lapse nimi, vanus, lapsevanema nimi ja kontaktandmed(telefon, meil)
Laps, kes on saanud registreerimise kinnituse väljastatakse arve 18.06.2020
Laagritasu on võimalik saada tagasi 100%, kui laagrist loobutakse enne 18. juunit tervislikel põhjustel. Osaline laagritasu
tagastamine tervilikel põhjustel alates 19. juunist ja poolte kokkuleppel.
Kui laps haigestub laagri esimestel päevadel, toimub laagritasu tagasi arvestamine, mis on proportsioonis laagri päevade ja
tegevustega!
Kui laps haigestub laagri eelviimasel päeval, siis laagritasu ei tagastata!

LUGUPEETUD LAAGRILISTE VANEMAD!
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrale on palju segadust suviste laagrite korralduses.Vaadates viiruse kulgu
Hiinas, kust see alguse sai võib loota, et selle taandumine on ka Eestis lähitulevik. Samuti on tänased kesised uuringud näidanud, et
lapsed vanuses kuni 10 eluaastat võivad haigestuda viirusesse, kuid nad on viiruse edasikandjateks väga harva. Suvi ei ole enam
kaugel, kuid valvsust ei tohi kindlasti kaotada.
Lõvimeri laste laagrid on alati olnud väikesed, kus laste arv ühes laagris on 10-12 last (võimaliku piirmäär on kuni 16 last). Laagril
on võimekus jagada lapsed vajadusel kahte erinevasse gruppi.
Sellega seoses palume kõigil laagrilistel varuda kannatust ja olla teadlikud laagrilistele esitatud nõuetest:
– laps peab olema terve(ei tohi olla nohu, köha, palavikku, kõhu probleeme ja teisi haigustele viitavaid tunnuseid)
– laps ega tema lähikondsed ei tohi olla karantiinis või omada kokkupuuteid viirusekandajatega (puudutab COVID viirust)
– lapsel peavad olema laagris kaasas vahetusjalatsid
– laagrisse tulles tuleb järgida kõiki hügieeninõudeid
– laagrisse tulles lapsi kraaditakse ja tuleb täita terviseankeet
– laagris olijatel peavad pikad juuksed olema kinni
– lapse küüned peavad olema lühikesed ja lihtsalt hooldatavad
– lapsevanem võib laagrisse siseneda kui ta kannab kaitsevahendeid (mask, kindad, siseruumides vahetusjalatsid)
– laagrijuhendajatega vestlused toimuvad ainult lubatud õuealal järgides distantsinõuet.

LÕVIMERI LAAGRITE KODUKORD JA SISEKORRA EESKIRJAD

1.Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine ei ole lubatud. Laagris tuleb
liikuda ja mängida selleks ettenähtud alal.
2.Koos rühmaga matkates liikudes tuleb järgida liikluseeskirju ja
ettevaatusabinõusid.
3.Rannas viibimine(kui ilmastik lubab) toimub ainult koos juhendajatega,
vees viibimine on laste ohutuse huvides keelatud.
4. Iga laps vastutab oma kaasa toodud asjade olemasolu ja korrashoiu eest
ise k.a nutiseadmed!
5.Ruumidest lahkudes kustutatakse tuled (ka WC, töötoad, köök jt
üldkasutatavad ruumid, kust lahkud viimasena).
6. Laagri üritustest võtavad kõik laagerdajad osa.
7. Nutiseadmed ja telefonid on lubatud ainult puhketunnil ja eelneval kokku
leppel juhendajatega.
8.Kasutatud mänguasjad ja spordivahendid viiakse mängu lõppedes tagasi
oma kohale.
9.Suuremad on väiksematele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistavad
neid igati.
10.Kui on mure, siis räägi juhendajaga.
11. Siesta on puhketund, mis on ette nähtud puhkuseks (ja soovijatele
uinakuks). Siesta ajal on laagris lubatud ainult rahulikud ja vaiksed
tegevused.
12.Teiste laagerdajate isiklike asjade puutumine on rangelt keelatud Kõik
rikutud/soditud ja lõhutud laagri vahendid (ka toa mööbel, aknad, uksed,
toidunõud, spordivahendid jmt) tuleb lapsevanematel asendada, kinni
maksta või remontida.
13.Kodukorra korduvad tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja
neile laagrimaksumust ei kompenseerita.
14.Kui laps lahkub laagrist enne vahetuse lõppu, siis laagrimaksumust ei
kompenseerita.

Menüü