laine
Hinnad

Lasteaia hinnad alates 01.01.2024.

Lasteaia kuutasu täiskoha eest 649.00 eurot.
Lasteaia kuutasu 2 päeva nädalas 470.00 eurot.
Lasteaia kuutasu 3 päeva nädalas 500.00 eurot (päevad lasteaia valikul).
Lasteaia kuutasu 3 päeva nädalas 550.00 eurot (päevad lapsevanema valikul).

HEV laps hind kokkuleppel alates 790.00 EUR (juhul kui laps vajab rühmas tugiisikut või täiendavaid individuaalseid tegevusi)

Kõikidest hindadest arvestatakse maha KOV toetus. Lapsevanema poolt makstud lasteaia kohatasust saadakse tagasi tulumaks 1200 eurot ühe lapsevanema kohta.
Tulumaksu tagastus toimub Maksu- ja Tolliameti kaudu.

Lasteaia kohatasust arvestatakse maha KOV toetus.
Lasteaia kohatasust saadakse tagasi üks kord aastas üksikisiku tulumaks.

Rohkem kui üks laps lasteaias täiendav soodustus -10% . Tallinna lapsed saavad täiendava KOV toetus alastes teisest lapsest lasteaias, kui nad on Tallinna lasteaia nimekirjas ja esitavad KOV-le lasteaia kohatsu arve ja maksekorralduse, et arve on tasutud. Täpsem info lasteaia juhatajalt.

Lasteaia kohatasu on õigus muuta üks kord õppeaasta jooksul Lasteaia Nõukogu otsusega.

Kohatasust arvestatakse maha KOV toetus. Lisanduvad toidurahad (vaata toitlustamise põhimõtteid ja toidurahade arvestamist).

Osalise koha saadavust palun küsida tel: 555 355 78.

Osaline koormus võimalik vaid sõimerühmas.

LOGOPEEDI TASUD 2023/2024 ÕPPEAASTAL
Väljaspoolt lasteaeda käiva lapse:
 • esimene tund, kõnehindamistund – 60 €
 • kokkuvõtte koostamine ( Rajaleidja Keskusele vm) – 60 €
 • järgnevad tunnid  – 50€
Lõvimeri lasteaia lapse :
 • kõnehindamine iga vähemalt 3-aastase või vajaduse korral ka noorema lapse kohta  2 korral õppeaastas – tasuta
 • kokkuvõtete koostamine  igale lapsele- tasuta
 • kõneravitunni hind – 42€
Tunni pikkus kuni 45 min.
NB! Lõvimeri lasteaia lapseks loetakse last, kes käib Lõvimeri lasteaias koolini. Lapsed, kes vahetavad lasteaeda, tuleb tasuta logopeedi tunnid lasteaiale kompenseerida.
Hinnad hakkavad kehtima alates 01.01.2024
Kohatasu sisaldab:
 • Õppe- ja kasvatustegevust vastavalt lasteaia õppe- ja tegevuskavale
 • Õppe-ja kasvatustegevusteks vajalikke vahendeid
 • Personali töötasusid osaliselt
 • Transpordikulusid (õppekäikudele jms)
 • Erinevaid haridus- ja spordiprojekte
 • Muuseumide, teatrite, spordisaalide külastusi
 • Lasteaia ühisüritusi, mille summad sätestab vanemate nõukogu otsus
 • Sünnipäeva- ja jõulukingitust, mille maksumuse sätestab vanemate nõukogu otsus
Menüü