laine
Hinnad

Lasteaia hinnad alates veebruar 2022.

Lasteaia kuutasu 539.00 eurot.
Lasteaia kuutasu 2 päeva nädalas 389.00 eurot.
Lasteaia kuutasu 3 päeva nädalas 429.00 eurot (päevad lasteaia valikul).
Lasteaia kuutasu 3 päeva nädalas 455.00 eurot (päevad lapsevanema valikul).

HEV laps hind kokkuleppel alates 639.00 EUR (juhul kui laps vajab rühmas tugiisikut või täiendavaid individuaalseid tegevusi)

Juhul kui soovitakse leping lõpetada ei rakendu 90 päevaline ette teatamise tähtaeg.
Kõikidest hindadest arvestatakse maha KOV toetus. Lapsevanema poolt makstud lasteaia kohatasust saadakse tagasi tulumaks 1200 eurot ühe lapsevanema kohta.
Tulumaksu tagastus toimub Maksu- ja Tolliameti kaudu.

Lasteaia kohatasust arvestatakse maha KOV toetus.
Lasteaia kohatasust saadakse tagasi üks kord aastas üksikisiku tulumaks.

Rohkem kui üks laps lasteaias täiendav soodustus -10% . Tallinna lapsed saavad täiendava KOV toetus alastes teisest lapsest lasteaias, kui nad on Tallinna lasteaia nimekirjas ja esitavad KOV-le lasteaia kohatsu arve ja maksekorralduse, et arve on tasutud. Täpsem info lasteaia juhatajalt.

Lasteaia kohatasu on õigus muuta üks kord õppeaasta jooksul Lasteaia Nõukogu otsusega.

Kohatasust arvestatakse maha KOV toetus. Lisanduvad toidurahad (vaata toitlustamise põhimõtteid ja toidurahade arvestamist).

Osalise koha saadavust palun küsida tel: 555 355 78.

Osaline koormus võimalik vaid sõimerühmas.

LOGOPEEDI TASUD 2020/2021 ÕPPEAASTAL
Lasteaias käival aiarühma lapsel on ettenähtud 2 tasuta kõneuuringut õppeaasta jooksul ( sügisel ja kevadel)
Kõneravi lasteaia lapsel on 30.00 eurot ( 60 minutit)
Kõneravi väljaspool lasteaeda lapsel 38.00 eurot (60 minutit)
Hinnad hakkavad kehtima alates 01.02.2022
Kohatasu sisaldab:
  • Õppe- ja kasvatustegevust vastavalt lasteaia õppe- ja tegevuskavale
  • Õppe-ja kasvatustegevusteks vajalikke vahendeid
  • Personali töötasusid osaliselt
  • Transpordikulusid (õppekäikudele jms)
  • Erinevaid haridus- ja spordiprojekte
  • Muuseumide, teatrite, spordisaalide külastusi
  • Lasteaia ühisüritusi, mille summad sätestab vanemate nõukogu otsus
  • Sünnipäeva- ja jõulukingitust, mille maksumuse sätestab vanemate nõukogu otsus
Menüü