laine
Logopeed

 

Töötan Minilasteaias “Lõvimeri”  logopeedina alates 2015. aastast.

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli 1981. aastal ning töötanud samal erialal pikka aega, aga paralleelselt põhitööga tegelnud ka juhi- ja nõustajatööga. Oman kõrgeimat kutsekvalifikatsioonitaset, Logopeed 8 (vt http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused).

Põhitööks on laste kõnetaseme hindamine, kõneravi läbiviimine koos lapsevanemate, pedagoogide jt osapoolte nõustamisega ning vajalike arendustegevuste ja arenduskeskkonna soovitamisega. Olen tegelnud lastega, vanusest 4. elukuust kuni 22. eluaastani.

Töötanud olen  lasteaia-, kooli-, logopeediakabineti, rehabilitatsioonikeskuse, õppenõustamiskeskuse ja nõustamiskomisjoni logopeedina. Lisaks põhitööle olen koolitanud lasteasutuste pedagooge ning  logopeedia üliõpilasi Tartu Ülikoolis, eripedagooge ning lasteaiaõpetajaid Tallinna Ülikoolis; koostanud õppematerjale, kirjutanud arikleid ning tutvustanud oma eriala meedias. Oman lisaspestiifikat kuulmis-erivajadusega laste logopeedi/surdopedagoogina. Valdan, lisaks eesti, inglise ja vene keelele ka eesti viipekeelt.

Mul on täiskasvanud poeg ja tütar ning 3-aastane väga jutukas pojapoeg, kes sisustab mu vabu hetki hea meelega.

Moto: varajane märkamine ning kiire arendustegevustega alustamine on logopeedilise kõneravi olulisimaks võtmesõnaks. Varajases  eas saab lastel kujundada oskusi ning pädevusi, mis mõjutavad või lausa muudavad kardinaalselt lapse kogu eelseisvat elukäiku.

Oma tööaastate jooksul ei ole olnud ühtki last, kellega ma kontakti ei oleks saavutanud. Ma loodan, et nii jätkub see alati!

Kaia Maripuu
logopeed

Väljaspoolt lasteaeda käiva lapse:
  • esimene tund, kõnehindamistund – 60 €
  • kokkuvõtte koostamine ( Rajaleidja Keskusele vm) – 60 €
  • järgnevad tunnid  – 50€
Lõvimeri lasteaia lapse :
  • kõnehindamine iga vähemalt 3-aastase või vajaduse korral ka noorema lapse kohta  2 korral õppeaastas – tasuta
  • kokkuvõtete koostamine  igale lapsele- tasuta
  • kõneravitunni hind – 42€
Tunni pikkus kuni 45 min.

NB! Lõvimeri lasteaia lapseks loetakse last, kes käib Lõvimeri lasteaias koolini. Lapsed, kes vahetavad lasteaeda, tuleb tasuta logopeedi tunnid lasteaiale kompenseerida.

Vastuvõtule registreerimine:

Menüü