laine
Õppeaasta teema:  Olen nutikas laps nutikas maailmas!
  1. Me mängime, et õppida
  2. Me liigume, et avastada.
  3. Me vaatame, et näha.
  4. Me kõneleme, sest meil on ilus emakeel.
Menüü