laine

Minilasteaed Lõvimeri

Lõvimeri on Tiskres asuv väike muusika suunitlusega eralasteaed, mis tegutseb juba aastast 2003.

Meie eripäraks on muusika rohkus lasteaia igapäevaelus – alustades rühmategevustest ja pilliõpetusest, lõpetades erinevate muusikaprojektidega. Väikesed, 12-lapselised rühmad on piisavad, et läheneda lapsele individuaalselt. Lisaks rühmaõpetajatele ja abiõpetajatele on majas ka logopeed, kellega tehakse tihedat koostööd, mis puudutab laste kõne arengut. Muusikaõpetust annavad eraldi muusikaõpetaja ja pilliõpetuse õpetaja.

Projekte on meil palju nii majas sees, kui ka majast väljas. Igal nädalal on vähemalt üks õppekäik, olgu see siis mõni muuseumitund, uisutamine, matk loodusradadele, teatrikülastus vms õppe- ja kasvatustööd puudutav tegevus.

12 põhjust, miks valida eralasteaed Lõvimeri?

 1. VÄIKESED RÜHMAD

Eelkooliealise lapse arengu, tervise ja heaolu seisukohalt on parem, kui ta omandab alushariduse väikses rühmas. Mida väiksem laps, seda olulisem on talle personaalne lähedus täiskasvanuga.

Minilasteaia Lõvimeri rühmad on väikesed ja kodused. Lasteaia kõige vanemas ehk koolirühmas on kohti 14-le, keskmises aiarühmas 15-le ja sõimerühmas 12-le lapsele. Lõvimere lasteaia väikestes rühmades on võimalik kõiki lapsi märgata, arvestada nende eripäradega, teostada lapsest lähtuvat õpet, jälgida lapse arengut ja nõustada lapsevanemaid.

 1. HINNATUD ÕPETAJAD

Lõvimere lasteaias töötavad kõrgharidusega oma eriala spetsialistid, kes saavad lastega väga hästi läbi. Nad on oma tööle pühendunud ja veedavad lastega koos kogu lasteaiapäeva. Abis on veel teisigi eksperte – puutööõpetaja, robootikaõpetaja, tantsuõpetaja, keeleõpetaja jpt.

 1. ERILINE ÕPPEKAVA

Lõvimere lasteaia õppekava on omanäoline ja lähtub mõtteterast – mida laps kuuleb, selle ta unustab, mida laps näeb, seda ta mäletab, mida laps kogeb, seda ta oskab!

Seepärast on Lõvimere lasteaia lapsed alati liikvel – vaatlemas, proovimas, testimas, kogemas. Muuseumid, teatrid, matkarajad, spordisaalid ja linnatänavad – kõik need on kohad, kus õppida ja avastada.

 1. ERILINE RÕHK MUUSIKAÕPETUSEL

Lõvimere lasteaed on muusikalise alusharidusega lasteaed. Muusikalised õppetegevused kuuluvad igasse lasteaiapäeva. Muusika on abiks nii eesti keele kui ka näiteks matemaatika omandamisel.

Lisaks tavalistele muusika rühmatundidele on lastel ka kellamängutund, pilliõpe ja rütmika. Pillitunnid toimuvad individuaaltundidena. Meie lasteaia lõpetanud lapsel on kindlasti omandatud vähemalt ühe valitud pilli mängimise algteadmised ja -oskused.

 1. HOOLAS LOGOPEED

Lõvimere lasteaias töötab väga tubli ja kõrge kvalifikatsiooniga logopeed. Iga õppeaasta alguses ja lõpus viib ta laste peal läbi põhjalikud kõneuuringud.

Kõigile lasteaia lastele, kes tema teenust vajavad, tehakse individuaalne arengukava ja neid ootavad logopeedi individuaaltunnid, vajadusel kuni 3 korda nädalas. Õigeaegselt avastatud kõneprobleemid või lihtsalt ilus kõnekeel on koolis edu pant.

 1. LAPSE ARENGU JÄLGIMINE

Lapse arengu jälgimine ja lapsevanema nõustamine ei ole Lõvimere lasteaias pelgalt sõnakõlks või kaks rida paberil. Arenguvestlusi ei viida läbi ainult kord või kaks aastas, vaid kohe, kui laps seda vajab või kui lapsevanem seda soovib.

Lapse tegevustest teevad õpetajad pilte, filme ja korra nädalas kokkuvõtteid, mis annavad emadele-isadele lapse päevast ülevaate. Arvestades, et ärkveloleku ajast veedab laps lasteaias rohkem aega kui kodus, võimaldavad sellised pildid vanematel lapse argipäevast omamoodi osa saada.

 1. MÄNG, MÄNG JA VEELKORD MÄNG 

Mäng on väikese inimese töö. Lõvimeres õpib laps läbi mängu. Kui vanemad lastelt küsivad, kas te täna ka midagi õppisite, kuulevad nad sageli vastust: „Ei, me mängisime!“ Lugemine, kirjutamine, arvutamine, joonistamine, söömis- ja suhtlemisoskus – need kõik omandatakse kiiremini, kui käimas on mäng, mida õpetajad vajadusel toetavad.

 1. UNETUTE KLUBI

Lõunaune magamine on igivana teema. Kindlasti on uinak vajalik. Kuid kas ikka kõigile? Nii mõnelegi lapsele võib kohustuslikust lõunaunest saada tõsine piin. Laste unevajadus on väga erinev ja võib vanusega muutuda.

Lõvimere lasteaias on sellega arvestatud ja kui laps lõunaund ei vaja, ootab teda UNETUTE KLUBI. Klubis peetakse vaikset tundi, mille jooksul on võimalik raamatut vaadata, oma mänguasjaga mängida, tegeleda käeliste tegevustega, pillimängu harjutada  või hoopis õues lund lükata.

 1. TERVISLIK TOIT

Lõvimere lasteaial on oma köök ja oma kokk. Menüüd paneme alati kokku Eestimaa hooajaliste andide põhjal. Olgu selleks varajane kevadine karulauk või ebaküdoonia hilissügisel. Lisaks on erimenüüd allergikutele ja taimetoitlastele.

Lasteaia hoovis on õunapuu, kirsipuud ja marjapõõsad. Suvine maitseaine- ja tomatikasvatus pakub elamusi nii lastele, vanematele kui ka õpetajatele. Lasteaia toidulauda aitavad katta väiketalud. Menüüde ideed sünnivad koostöös laste, õpetajate ja lapsevanematega.

 1. LASTEAED ON TEINE KODU!

Periood, mille laps peab paratamatult lasteaias veetma, on tema kasvuea kõige õrnem ja murrangulisem. Arvestades seda, et lasteaiapäevad on 8-10 tunni pikkused, peaks lasteaed olema talle teiseks koduks. Lõvimere lasteaed seda ka on.

Meie maja on väike ja hubane. Köök ja söögituba sarnanevad väga koduga, rühmaruumid on õdusad, ka õueala on mõnusalt omanäoline – seal saab suvel paljajalu joosta ja marju süüa. Lähedal on veel mererand ja eriilmelised mänguväljakud.

 1. TUGEV ETTEVALMISTUS KOOLIKS

Peaaegu kõik Lõvimere lasteaia lapsed on sisse saanud koolidesse, kuhu minna soovitakse ja millest unistatakse. Kõik tänu pädevale personalile, omanäolisele õppekavale ja personaalsele arengukavale.

Meie lõpetajad on siirdunud õppima Inglise Kolledžisse, Reaalkooli, Vanalinna Hariduskolleegiumi, Rocca al Mare kooli ja mujale. Mitmed lapsed on jätkanud õpinguid Inglismaa erakoolides, erinevates Šveitsi erakoolides, aga ka Hispaanias ja Rootsis.

 1. ERIVAJADUSEGA LAPS SAAB VAJALIKKU TÄHELEPANU

Lõvimere lasteaial on kogemusi lastega, kelle murekohaks on eakohane kõne või eesti keele omandamine teise keelena. Tunneme erilist uhkust nende laste üle, kelle erivajadused oleme lihvinud nii märkamatuks, et koolis ei saada arugi, et lapsel on kõne mahajäämuse või mõne muu arengulise iseärasusega probleeme olnud.

Lõvimere lasteaed tegutseb pühendumisega selle nimel, et laps oleks kooliks valmis ja saaks seal hästi hakkama.

Uudised

Tasud alates 01.01.2024
Lasteaia kuutasu täiskoha eest 649.00 eurot.
Lasteaia kuutasu 2 päeva nädalas 470.00 eurot.
Lasteaia kuutasu 3 päeva nädalas 500.00 eurot (päevad lasteaia valikul).
Lasteaia kuutasu 3 päeva nädalas 550.00 eurot (päevad lapsevanema valikul).
Osaline koormus võimalik vaid sõimerühmas.
HEV laps hind kokkuleppel alates 790.00 eurot kuutasu (juhul kui laps vajab rühmas tugiisikut või täiendavaid individuaalseid tegevusi).
Logopeed
Väljaspoolt lasteaeda käiva lapse:
 • esimene tund, kõnehindamistund – 60 €
 • kokkuvõtte koostamine ( Rajaleidja Keskusele vm) – 60 €
 • järgnevad tunnid  – 50€
Lõvimeri lasteaia lapse :
 • kõnehindamine iga vähemalt 3-aastase või vajaduse korral ka noorema lapse kohta  2 korral õppeaastas – tasuta
 • kokkuvõtete koostamine  igale lapsele- tasuta
 • kõneravitunni hind – 42€
Tunni pikkus kuni 45 min.
NB! Lõvimeri lasteaia lapseks loetakse last, kes käib Lõvimeri lasteaias koolini. Lapsed, kes vahetavad lasteaeda, tuleb tasuta logopeedi tunnid lasteaiale kompenseerida.
Seoses toiduainete hinnatõusuga muutuvad Lõvimeri lasteaia toitlustuse hinnad.
Toiduraha päevas on 4.00 eurot  ja erimenüü 5.00.
Toiduraha päevas ilma hommikusöögita on 2.95 eurot ja erimenüü 3.95 eurot.
Toiduraha päevas ilma ooteta on 3.10 ja erimenüü 4.10.
Menüü