laine
Hinnad

Lasteaia hinnad 2020/2021 õppeaastal.
Seoses suure sõimerühma nõudlusega ja kohustusega teenindada piirkonna lapsi, millele lisandub veel lapsevanemate väga erinev soov sõimerühma kohakasutusest, muutuvad sõimerühma hinnad alates 1.10.2020
Lasteaia aiarühmad 495.00 eurot kuutasu.
Lasteia sõimerühm taastame esialgse täiskoha tasu 495.00 eurot.
Lasteaia sõimerühm 435.00 eurot kuutasu ( 2-3 päeva nädalas omal valikul või 5 hommikut, kui laps magama ei jää)
Lasteaia sõimerühm 395.00 eurot kuutasu ( 2-3 päeva nädalas eelnevalt kokkulepitud kindlatel päevadel)

Viimsi valla lastele 458.00 eurot kuutasu.

HEV laps hind kokkuleppel alates 595.00 EUR (juhul kui laps vajab rühmas tugiisikut või täiendavaid individuaalseid tegevusi)

Juhul kui soovitakse leping lõpetada ei rakendu 90 päevaline ette teatamise tähtaeg.
Kõikidest hindadest arvestatakse maha KOV toetus. Lapsevanema poolt makstud lasteaia kohatasust saadakse tagasi tulumaks 1200 eurot ühe lapsevanema kohta.
Tulumaksu tagastus toimub Maksu- ja Tolliameti kaudu.

Lasteaia kohatasust arvestatakse maha KOV toetus.
Lasteaia kohatasust saadakse tagasi üks kord aastas üksikisiku tulumaks.

Lasteaia kohatasu on õigus muuta üks kord õppeaasta jooksul Lasteaia Nõukogu otsusega.

Tallinna KOV toetus on 173.50 €
Harku KOV toetus on 200.00 €
Viimsi vald KOV toetus kuni 260.00 €
Saue valla toetus kuni 290.00 €

Kohatasust arvestatakse maha KOV toetus. Lisanduvad toidurahad (vaata toitlustamise põhimõtteid ja toidurahade arvestamist).

Osalise koha saadavust palun küsida tel: 555 355 78.

LOGOPEEDI TASUD 2020/2021 ÕPPEAASTAL
Lasteaias käival aiarühma lapsel on ettenähtud 2 tasuta kõneuuringut õppeaasta jooksul ( sügisel ja kevadel)
Kõneravi lasteaia lapsel on 30.00 eurot ( 60 minutit)
Kõneravi väljaspool lasteaeda lapsel 38.00 eurot (60 minutit)
Hinnad hakkavad kehtima alates 1.09.2020
Kohatasu sisaldab:
  • Õppe- ja kasvatustegevust vastavalt lasteaia õppe- ja tegevuskavale
  • Õppe-ja kasvatustegevusteks vajalikke vahendeid
  • Personali töötasusid osaliselt
  • Transpordikulusid (õppekäikudele jms)
  • Erinevaid haridus- ja spordiprojekte
  • Muuseumide, teatrite, spordisaalide külastusi
  • Lasteaia ühisüritusi, mille summad sätestab vanemate nõukogu otsus
  • Sünnipäeva- ja jõulukingitust, mille maksumuse sätestab vanemate nõukogu otsus
Menüü